Werkwijze

Er is een pad dat heet het lot, op dit pad maken wij onze eigen keuzes

(uit: De Garnalenpelster, Nilgün Yerli)

 wandelpad

Het kennismakingsgesprek

Het kennismakingsgesprek is bedoeld om uit te vinden of we tot een samenwerking kunnen komen. Het is belangrijk dat er een wederzijdse klik is, aangezien vertrouwen en veiligheid essentieel is in de begeleiding. We kijken naar wat in grote lijnen de problemen zijn en of ik jou daar in kan bijstaan. Soms is doorverwijzing naar een specialist noodzakelijk. Het gesprek duurt 1 – 1,5 uur.

De sessie

De begeleiding van Bewust naar Balans richt zich op bewustwordings– en veranderingsprocessen.

Het bewustwordingproces begint met registratie van dagelijkse situaties. We bekijken in welke situaties je naar jouw tevredenheid reageert en waar de problemen zich voordoen. Vervolgens bepalen we samen wat je wilt aanpakken, wat je wilt bereiken en hoe we dat het beste kunnen aanpakken. Jij bepaalt zelf wat er aan de orde komt, ik reik je de middelen aan om er achter te komen wat voor jou werkt of niet. Vervolgens zul je met je nieuwe inzichten gaan experimenteren in denken, voelen en gedrag.

Hiermee is de fase van het veranderingsproces aangebroken. Dit is vaak een lastig moment in de begeleiding, omdat dit meestal vervelende gevoelens en emoties teweegbrengt. Je bent het niet voor niets uit de weg gegaan. Ik zal je daarbij steunen en stimuleren om door te gaan.

Na het traject weet je hoe je in lastige situaties reageert, waar het vandaan komt, hoe je ermee om kunt gaan. Je krijgt handvaten aangereikt om anders op mensen en situaties te reageren. Een sessie duurt 1-1,5 uur.

Duur van het traject

De begeleiding duurt over het algemeen 5-10 gesprekken. Soms kan het korter, soms is langere begeleiding nodig. Dit hangt af van de problematiek. Je bent nooit iets verplicht en kunt altijd stoppen. Wel kan het goed zijn om dan een afrondingsgesprek te houden.

De gesprekken vinden in de regel om de twee weken plaats. In onderling overleg kan dit meer of minder zijn. Als extra service hebben we, als het nodig is, tussentijds telefonisch contact.

Na de afronding van een traject kan na verloop van tijd een follow-up-gesprek gewenst zijn om te bezien of zaken gaan zoals je dit wenst of eventuele bijstelling noodzakelijk is. Soms is bij terugval een gesprek nodig, waarna je de lijn van verandering weer kunt oppikken.

Indien tijdens of na de begeleiding doorverwijzing naar een ander traject nodig is, heb ik een ruim netwerk om op terug te vallen. Ik zal dan een advies geven over de te kiezen richting.

image3221

Comments are closed